SƠN MỊN NGOẠI THẤT

– Sơn mịn ngoại thất.
– Dùng làm sơn phủ hoàn thiện cho tường ngoài trời.
– Màu sắc đa dạng. phong phú.
– Bề mặt chai mịn, kinh tế.

Danh mục: